آبان ۱۲، ۱۳۸۷

در آسمان درخشان


در آسمان درخشان

در آسمان تابناک
و شگفت انگیز و باستانی ایران ،
گوئی بارقه های امید و روشنایی
در وجود محمد خاتمی ظهور یافته است.
او که میل و ارده اش جز این نیست:
جریان آزاد افکار گوناگونی
که از بطن جامعه ایران می تراود.
برای بهره مندی از تمام دانش
و ارادة منسجمش که در واقعیتی مسلم و ملموس
در کالبد ملتش به وضوح به اثبات رسیده.
اراده ای برخاسته از شکیبایی
به روشنی یر جان ایران نقش بسته
باید دروازه های دانش جوامع پیشرفنه را بازگشاید
همزمان ایشانرا با فهم و احترام به فراخور پاسخ گوید.
از آنجا که آزادی الگوی یگانه ای ندارد
هر ملتی آنرا به اختیار تعبیر می کند.
می باید همه روز آنرا نو به نو آفرید
تا هر آینه صبر و دانش را یاری دهد.
امید دارم ارادة محمد خاتمی
در آینده ای روشن تر محقق شود
برای هزارة سوم
و جامعة پویای ملتی مستعد
ولی نه چندان پیشرفته
و در طول تاریخ مهجور از آزادی.

مترجم: سیده فاطمه مرتضوی
فارغ التحصیل کارشناسی زبان اسپانیایی از دانشگاه علامه طباطبایی

--------------------------------------------------------------------------------
En el esplendoroso cielo
de la antigua y magnífica Persia
parece que ha prendido
la luz de la esperanza
encarnada en la figura
de Mohamed Jatamí
cuya voluntad expresa el deseo
de dar rienda suelta
a los diversos pensamientos
que emergen de la rica sociedad persa
para aprovechar todos sus conocimientos
y voluntades aunándolas en una realidad
intrínsecamente arraigada en su pueblo,
esta voluntad de tolerancia
claramente marcada en el alma persa
debe abrir las puertas del conocimiento
de las sociedades desarrolladas
que a la vez debe corresponder
con comprensión y respeto
pues la liberad no tiene un modelo único
si no es la libre expresión de cada pueblo
la que debe forjarla día a día
en un estado que auspicie
el conocimiento y la tolerancia,
ojalá la voluntad de Mohamed Jatamí
cristalice en un futuro mejor
para la milenaria y sabia sociedad
de un pueblo rico en esencias
pero escaso de desarrollo
e históricamente alejado de la libertad.

FRANCISCO JESÚS MUÑOZ SOLER
Traducido por Seyede Fateme Mortazavi

۵ نظر:

mohammad گفت...

واقعا زيبا بود ‍‍،آرزوي موفقيت بيش از پيش

ناشناس گفت...

China and Russia put the blame on some screwed up experiments of US for the earthquake that happened in Haiti.
Chinese and Russian Military scientists, these reports say, are concurring with Canadian researcher, and former Asia-Pacific Bureau Chief of Forbes Magazine, Benjamin Fulford, who in a very disturbing video released from his Japanese offices to the American public, details how the United States attacked China by the firing of a 90 Million Volt Shockwave from the Americans High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) facilities in Alaska
If we can recollect a previous news when US blamed Russia for the earthquake in Georgio. What do you guys think? Is it really possible to create an earthquake by humans?
I came across this [url=http://universalages.com/hot-news/what-happened-in-haiti-is-it-related-to-haarp/]article about Haiti Earthquake[/url] in some blog it seems very interesting, but conspiracy theories have always been there.

ناشناس گفت...

Good day!

Watch latest movies for free:
http://www.freemoviez.biz

The quality is awesome

I hope you liked this information

[URL=http://www.freemoviez.biz][IMG]http://static.thepiratebay.org/img/firefox-22.png[/IMG][/URL]

ناشناس گفت...

hiya


great forum lots of lovely people just what i need


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

ناشناس گفت...

Bears Brandon Marshall Jersey

1Another common area in which unprofessionalism manifests itself is the area of relationships), are actually verbs, not nouns Some retailers and manufacturers have reconditioned and refilled cartridges available

Von Miller Jersey

Today, designers offer such a variety of jersey display cases that everyone should be able to find units that perfectly fit their home or office decor I thank God that He allowed me to turn to the channel and hear those people talkingWake-up call-The need to be loved and accepted creeps into our financial livesHere are ten story-opening questions to get your started

Von Miller Elite Jersey