آبان ۱۲، ۱۳۸۷

آینده ای روشن تر

El futuro más brillante

La poema de los poetas de España, significa la lucha, el fuego y el amor ...... nos da la memoria de Lorca y su intento para hacer poema, en los momentos mas oscuros y mas brillantes de poesía en el mundo, después se revela un poeta español de nombre Francisco Jesús Muñoz soler que también su nombre nos da la memoria de la literatura de España, las paredes blancas, los pieles marrones y las balas achicharrantes que se tira a las paredes en el que se decora con la imagen de Jesús cristo en el brazo de su madre, porque Jesús en persa se dice Essa y Francisco Jesús es un poeta español que hace sus poemas con entusiasmo de la misma literatura y la misma gente.
Ahora Jesús nacido en 1957 en España ya se hace mas conocido porque entre su siete libros de poemas ha escrito un poema sobre Irán, un poema para admirar a Seyed Mohamed Jatami y su actos. Un poema que huele a poema de loa poetas españoles y junto a los nombres conocidos como Persia magnifica, como Jatami, como entusiasmo, como libertad.
--------------------------------------------------------------
آینده ای روشن تر

شعر شاعران اسپانیا، یعنی مبارزه، آتش و عشق ... آدم یاد لورکا می افتد و تلاشش برای سرودن، در سیاه ترین و سرخ ترین لحظات شاعرانه دنیا، بعد شاعری اسپانیایی پیدا می شود به نام فرانسیسکو خسوس مونیور سولر که نامش هم آدم را یاد ادبیات اسپانیا، دیوارهای سفید، پوستهای قهوه ای و گلوله های آتشینی می اندازد که روی دیوارهایی می نشیند که عکس عیسی در آغوش مادرش رویشان نقش بسته، آخر خسوس همان ایسوس یا عیسی است و فرانسیسکو خسوس شاعری اسپانیایی است که با شور همان ادبیات و همان مردم شعر می گوید. حالا خسوس متولد 1957 اسپانیا دیگر برای ما آشناتر هم می شود، چون در میان یازده مجموعه شعرش قطعه ای درباره ایران سروده،شعری در ستایش سید محمد خاتمی و تلاشش.شعری که بوی شاعران اسپانیا را دارد و همراه نام های آشنایی مثل کشور باستانی ایران، مثل خاتمی، مثل شور، مثل آزادی و ...

هیچ نظری موجود نیست: